Alieske de Vries, beeldend kunstenaar

1. For information about my work in english, see here

2. Ik heb mijn werk beschikbaar gesteld voor crowdfunding. Zie daarvoor de pagina over Crowdfunding voor onafhankelijk onderzoek naar de Ring Utrecht. Hier vind je ook achtergrondinformatie over mijn kunstproject langs de snelweg in Amelisweerd.

3. Achtergrondinformatie bij mijn werk

Galerie 1: baby's
Lees hier verder...

Galerie 2: natuur
Lees hier verder...

Galerie 3: verbeelding
Lees hier verder...

Galerie 4: Bosgeesten; natuur
Lees hier verder...

Galerie 1: baby's
Dit zijn tekeningen van hele jonge baby’s. Wat mij daarin fascineert, zijn de gezichtsuitdrukkingen die telkens wisselen, de manier waarop handen en lichaam worden gebruikt. In het begin doet een baby bijna alles met het hele lichaam. Het gedrag is nog niet gepolijst of sociaal wenselijk gemaakt.
Maar wat zouden die gezichtsuitdrukkingen en dat gedrag kunnen betekenen? Zijn het spiegels van de ziel, uitdrukkingen van wisselende emoties of misschien karaktertrekken in de dop? Of slechts oefeningen in het gebruik van de gezichtsspieren? Zoals een vroedvrouw ooit zei: ”Het zijn alleen stuipjes”. Voor mij blijft de betekenis open.
De tekeningen zijn meer dan levensgroot, wat uiteraard wegvalt in de reproducties.

Galerie 2: natuur
- Rotsformaties in Petra, Jordanie; bomen. Realistische tekeningen, die op een ander niveau de verbeelding stimuleren. De boom was een prachtige oude rode beuk in Rhijnauwen, die om voor mij onbegrijpelijke redenen is omgehakt.
- De oude stad Bam in Iran. Gelegen naast de nieuwe stad, onbewoond, geheel ommuurd, leeg, stil en heet. Deze stad was in leem gebouwd, door water en de elementen uitgesleten en door aardbevingen deels verwoest. In het midden lag een burcht. Toen ik er kwam, in 2000, was de stad voor een deel hersteld en gerestaureerd. De burcht torende er trots bovenuit en was het symbool van de stad. In de benedenstad was een eenvoudig theehuis, waarvan de eigenaar prachtige traditionele liederen zong. Cynisch genoeg werd de oude stad in 2003 opnieuw door een hevige aardbeving verwoest, evenals de nieuwe stad, met veel slachtoffers. Die omdraaiing: kapot- nieuw- kapot - nieuw- zie je ook in de tekening. Of de eigenaar van het theehuis nog leeft, weet ik niet.

Galerie 3: verbeelding
Werk in verschillende technieken en formaten, met als gemeenschappelijk kenmerk dat het aan de verbeelding ontsproten is. Het vraagt ook verbeelding van de kijker.

Galerie 4: Bosgeesten; natuur
- Amelisweerd. De meeste foto's en tekeningen van bomen zijn ontstaan in landgoed Amelisweerd, langs de A27. Deze bomen zullen verdwijnen als de geplande snelwegverbreding doorgaat.
Ik heb geprobeerd iets van de eigenheid van elke boom weer te geven. Een boom is niet zomaar een boom. Als je er onder gaat staan en omhoog kijkt, ziet een boom er heel anders uit dan recht van voren. Bij elke stap opzij verandert dat perspectief weer. Een boom heeft veel verschillende gezichten. Juist in de winter, als hij kaal is, is dat goed te zien.
Elke boom heeft dus zijn eigenheid. Maar ze verwijzen ook, als geheel, naar vele andere plaatsen waar om vergelijkbare redenen bomen worden gekapt.
Bomen stimuleren de verbeelding. Een verbeelding die een andere waarde aan de dingen geeft.

Tree-spirits
If trees are animate, they are necessarily sensitive and the cutting of them down becomes a delicate surgical operation, which must be performed with as tender a regard as possible for the feelings of the sufferers, who otherwise may turn and rend the careless or bungling operator. When an oak is being felled “it gives a kind of shriekes or groanes, that may be heard a mile off, as if it were the genius of the oak lamenting. The Ojebways “very seldom cut down green or living trees, from the idea that it puts them to pain, and some of their medicine-men profess to have heard the wailing of the trees under the axe.” Trees that bleed and utter cries of pain or indignation when they are hacked or burned occur very often in Chinese books...

Uit: J G Frazer, The Golden Bough. A study in magic and religion. Uit H9, §1 Tree-spirits

Boomgeesten.
Als bomen bezield zijn, hebben ze noodzakelijkerwijs ook gevoel. Als men hen wil omhakken, wordt dat een delicate operatie, die moet worden uitgevoerd met de grootst mogelijke zorg en respect voor de gevoelens van de slachtoffers, omdat die anders de nonchalante of onbeholpen chirurg zouden kunnen verscheuren. Als een eik wordt geveld slaakt hij een soort kreten of kermende geluiden, die wel een mijl ver gehoord kunnen worden, alsof de geest van de eik aan het weeklagen is. De Ojebways (Indianenvolk) hakken heel zelden groene of levende bomen om, vanuit het idee dat het hen pijn doet, en sommige medicijnmannen verklaren dat ze de bomen onder het bijlhouwen hebben horen jammeren. Bomen die bloeden en kreten slaken van pijn of verontwaardiging als ze worden omgehakt of verbrand, komen zeer vaak voor in Chinese boeken…

Uit: J G Frazer, The Golden Bough. A study in magic and religion. Uit H9, §1 Tree-spirits